Wagenstraat 53
1180 Ukkel
139Y02 
WGS 84 50.795131, 4.3301550
LAM 72 164963.785, 147278.83
+ CODE 9F26Q8WJ+33
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft geen homoniem in België
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen
Geen vergunning voor dit adres