Melkriekstraat 3
1180 Ukkel
300N 291D 
WGS 84 50.787695, 4.3259831
LAM 72 164136.749, 146984.23
+ CODE 9F26Q8QG+39
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft geen homoniem in België
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen