Dekenijstraat 1
1180 Ukkel
81C2 
WGS 84 50.807069, 4.3370936
LAM 72 166291.48, 147768.579
+ CODE 9F26R84P+RR
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen
Geen vergunning voor dit adres