Roberts Jonesstraat 3-15
1180 Ukkel
301N6 301P7 
WGS 84 50.807809, 4.3568776
LAM 72 166373.469, 149163.069
+ CODE 9F26R954+4Q
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft geen homoniem in België
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen
Geen vergunning voor dit adres