Korporaaldreef 1
1180 Ukkel
32W14 
WGS 84 50.786392, 4.3772147
LAM 72 163990.989, 150596.808
+ CODE 9F26Q9PG+HV
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft geen homoniem in België
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen