Dandoygaarde 12
1180 Ukkel
168S4 
WGS 84 50.806668, 4.3618161
LAM 72 166246.44, 149511.149
+ CODE 9F26R946+MP
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft geen homoniem in België
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen
Geen vergunning voor dit adres