Borreweg 1
1180 Ukkel
308N4 
WGS 84 50.787437, 4.3402711
LAM 72 164107.579, 147991.729
+ CODE 9F26Q8PR+X4
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen