Braamstruikenlaan 5
1180 Ukkel
10M31 
WGS 84 50.787253, 4.3766190
LAM 72 164086.779, 150554.789
+ CODE 9F26Q9PG+WJ
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft geen homoniem in België
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen
Geen vergunning voor dit adres