Dolezlaan 2
1180 Ukkel
183S4 
WGS 84 50.791574, 4.3576257
LAM 72 164567.419, 149215.549
+ CODE 9F26Q9R5+J3
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft geen homoniem in België
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen
Geen vergunning voor dit adres