Havenlaan 86
1000 Brussel
141A2 399Z2 
WGS 84 50.864205, 4.3487981
LAM 72 172647.049, 148595.22
+ CODE 9F26V87X+MG
Administratieve grenzen
Land
Gewest
Gemeente
Sector

 Dit adres heeft geen homoniem in België
Bestemming

Downloaden
Laag:
Formaat:
Onderwijs
Restauratie
Winkels
Sport
Ziekenhuizen
Apotheken
Stations
Bouwvergunningen